Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

толіпела проліферуюча
tolypella prolifera (ziz. ex a. braun) leonhar.


Таксономічна належність: Родина Нітелові — Nitellaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з диз’юнктивним ареалом, що зменшується. Релікт.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія, Пн. та Пд. Америка. Два локалітети із заплавних водойм рівнинної частини лісостепової та степової зони. Адм. регіони: Чк, Дц.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється групами з декількох рослин, зрідка, спостерігається тенденція до зникнення. Заплавна водойма р. Дніпро, окол. с. Келеберда Черкаської обл. та заплавна водойма р. Сіверський Донець Станично– Луганського відділення Луганського ПЗ.
Причини зміни чисельності: Антропогенне та рекреаційне навантаження (забруднення річок, руйнування біотопів заплави великих річок).
Умови місцезростання: Стоячі та слабко проточні, неглибокі водойми (канави, рови, заплавні водойми великих річок, ями, ефемерні водойми, ставки).
Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна галузиста, груба, міцна, зверху розлога, однодомна, сірувато– або коричнювато–зелена, рівномірно інкрустована вапном водорість, 20–40 см заввишки. Стебла поодинокі, густо галузисті в середній та верхній частині, понад 1 мм у діаметрі. Кільця двох видів: розпростерті безплідні з 6–20 простих листків та щільно зібрані плодоносні з 5–7 складних листків. Безплідні листки досить довгі, товсті та грубі 3–5–клітинні, що поступово звужуються до верхівки. Плодоносні листки короткі, складні, розгалужені, але з чітко відокремленою основною віссю, з 2–3 листками, які мають вузли. Листочки по 3–4 в кожному вузлі, широко розходяться, з 3–5 апікальними клітинами, які звужуються до верхівки, а кінцева має загосрену конічну форму. Гаметангії об’єднані, оогонії частіше по 2–4, іноді поодинокі, еліпсоїдні, 420–470 мкм завдовжки, 335–375 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 10–12 закрутів коронка неопадаюча 50–55 мкм заввишки; антеридії зазвичай сидячі, зрідка стебельчасті, округлі 235–250 мкм у діаметрі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Луганському ПЗ. Потребує формування альгорезерватів у місцях зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; Петлеванный, 2000.