Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

нітела струнка
nitella gracilis (j.e. sm.) c. agardh


Таксономічна належність: Родина Нітелові — Nitellaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивно на різних континентах, проте дуже рідко. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Вл, Жт, Лв, Хр, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеличкими групами, інколи утворюючи значні скупчення. Болото в окол. м. Харкова; меліоративний канал в окол. с. Люб’язь Любешівського р–ну Волинської обл.; ефемерні водойми в окол. с. Майдан– Копищанський Олевського р–ну; канави Зеремлянського лісництва Барановського р–ну Житомирської обл.; стояча водойма в окол. м. Львова; Дніпровський лиман у ме– жах Херсонської обл.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліорація).
Умови місцезростання: Розвивається у бідних на азот водоймах різного типу (озерах, болотах, канавах), звичайно у літоральній зоні.
Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна кущикоподібна зеленувата, до жовто–коричневого віддінку, однодомна водорість, 15–20 см заввишки. Стебла галузисті, 0,3–0,4 мм в діаметрі. Кільця складаються з 5–7 розпростертих листочків. Листки 2–3–кратно вилчасті, в середніх та нижніх кільцях до 4 см завдовжки, конічно загострені на верхівці. Гаметангії об’єднані або роздільні, оогонії поодинокі, еліпсоїдні або злегка яйцеподібні, 280–530 мкм завдовжки, 225–470 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 8–9 закрутів, коронка 24–42 мкм заввишки; ооспори 250–375 мкм завдовжки, 220–240 мкм завширшки; антеридії округлі 200–350 мкм у діаметрі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Збереження водойм, у межах яких виявлений вид, створення на їх основі альгорезерватів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Raciborski, 1910; Матвієнко, 1938; Погребняк, 1953; Струк, Борисова, Гриньов, 2008; Борисова, Орлов, 2009.