Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

роя англійська
roya anglica g.s. west in hodgetts


Таксономічна належність: Родина Мезотенієві — Mesotaeniaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний, зникаючий вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид. Європа (Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Україна, Фінляндія, Франція) та Пн. Америка (Канада, США). Формує три локалітети. Адм. регіони: Жт, Кв, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється зрідка, поодиноко: струмок, Ужанського НПП Велико–Березнянського р–ну Закарпатської обл., ґрунти з території Поліського ПЗ Овруцького р–ну Житомирської обл. та з окол. м. Києва.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліоративні заходи).
Умови місцезростання: На болотах та в струмках, серед заростей мохів та скупчень ниткуватих водоростей, зрідка у ґрунті.
Загальна біоморфологічна характеристика: Одноклітинна водорість циліндричної (частіше асиметричної) форми, клітини прямі або трохи зігнуті й звужені до кінців, 54–96 мкм завдовжки, 6,8–8,4 мкм завширшки. Хлоропласт один, пластинчастий або частіше з поздовжніми ребрами, піреноїдів 2–6, розташовуються у вигляді осьового ряду. Оболонка гладенька безбарвна, на кінцях дещо потовщена. Зигоспори кулясті, з гладенькими оболонками, 20–26 мкм діаметром.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Поліському ПЗ, Ужанському НПП. Необхідне збереження водойм та гідрофітоценозів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Костіков, Романенко, Демченко та ін., 2001; Масюк, Лилицкая, 1996; Царенко, Ступина, Коваленко та ін., 1997.