Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бамбузіна бребіссона
bambusina brebissonii kütz. ex kütz.


Таксономічна належність: Родина Десмідієві — Desmidiaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид із ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивний євразійсько–афро–амери кано–австралійський ареал (відомий з усіх континентів, крім Антарктиди), трапляється дуже рідко. Розрізнені локалітети в Україні (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати), переважна більшість з яких відомі з минулого століття. Сучасні знахідки відзначені в Карпатах та Волинському Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Зк, Хр, Дц.
Чисельність та структура популяцій: Локально, дуже рідко, поодиноко: оз. Гропа, НПП «Стужиця», Міжгірського р-ну Закарпатської обл. та болота Черемського ПЗ Маневицького р-ну Волинської обл.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (меліоративні заходи, органічне та хімічне забруднення водойм).
Умови місцезростання: Асоційовано з вищою водяною рослинністю (часто серед мохів), у бентосі та планктоні уздовж берегів озер, у болотах, торфовищах, заплавних водоймах, звичайно у кислих оліготрофних водах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Ниткувата водорість, нитки неприкріплені, зелені, слабко зігнуті. Клітини бочкоподібні, з хвилястими боками посередині, зрізаною верхівкою, при погляді зверху — круглі з двома протилежними сосочками по боках, 24–30 мкм завдовжки, 14–25,5 мкм зав ширшки, слабко перетягнуті. Статевий процес — кон’югація. Зигоспори еліпсоїдні, заокруглені або прямокутні, гладенькі, 25–37 мкм завдовжки, 16–23 мкм завширшки. Розмноження вегетативне (поділ клітин навпіл, розпад ниток) та статеве (зигоспори).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Черемському ПЗ та НПП «Стужиця». Відмова від проведення меліоративних робіт, створення альгорезерватів у межах болотних масивів, де зростає вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Паламар–Мордвинцева, 1986; Паламар– Мордвинцева, Петльований, 2009.