Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

генікулярія спіротенієва
genicularia spirotaenia (de bary) de bary


Таксономічна належність: Родина Гонатозигові — Gonatozygaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний для світової флори вид та рід із ареалом, що зменшується, представник архаїчної групи десмідієвих водоростей.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вид характеризується диз’юнктивним поширенням. Європа (Велика Британія, Естонія, Латвія, Німеччина, Росія, Україна), Азія (Казахстан, Росія), Пн. Америка (США), Пд. Америка (Чілі) та Нова Зеландія. Відомий один західноукраїнський локалітет. Адм. регіон: Лв.
Чисельність та структура популяцій: Локально, дуже рідко, поодиноко: болото в околицях м. Львова.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (органічне забруднення водойм та меліоративні заходи).
Умови місцезростання: У бентосі або асоційовано з вищою водною рослинністю уздовж берегів озер та у болотах, часто серед Sphagnum.
Загальна біоморфологічна характеристика: Одноклітинна зелена водорість, здатна утворювати короткі ламкі нитки. Клітини циліндричні, сильно витягнуті, майже прямі або злегка зігнуті, на кінцях зрізані та трохи розширені, 200–400 мкм завдовжки, 20–25 завширшки, ширина кінців 27–29 мкм, довжина клітин перевищує ширину в 10–20 разів. Хлоропластів 2–3, стрічкоподібні, спірально закручені, утворюють 4,5–7,5 обертів, з численними піреноїдами. Статевий процес — кон’югація. Зигоспори кулясті, з гладенькими оболонками, 48–57 мкм діаметром, формуються у кон’югаційному каналі між двома клітинами. Розмноження вегетативне (поділ клітини навпіл та при розпаданні ниток) та статеве (зигоспори).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Створення альгорезерватів у межах болотних ценозів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Паламар–Мордвинцева, 1984, 2003; Gutwiński, 1892.