Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

стигеоклоніум пучкуватий
stigeoclonium fasciculare kütz.


Таксономічна належність: Родина Хетофорові — Chaetophoraceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид, важливий для морфо– еволюційного розуміння водоростей.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивний євразійсько–афро–америка но–австралійський ареал. Європа (Італія, Нідерланди, Німеччина, Україна, Франція), Азія (Китай, Ізраїль — Палестинська автономія), Африка (Судан), Америка (Бразилія, США), Нова Зеландія. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Чк, Дн, Пл, Од.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодиноко в болотах, ставках. Окол. м. Дніпропетровська; ставок в заплавні р. Самара, окол. м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.; окол. м. Одеса, Одеської обл.; Кременчуцьке водосховище, Полтавська, Черкаська обл. Спостерігається тенденція до зникнення.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (евтрофування водойм).
Умови місцезростання: Перифітон водойм із стоячою водою та з уповільненою течією (серед обростань живих і відмерлих квіткових рослин та черепашок молюсків).
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань однорічна, кущикоподібна, до 5 см заввишки, слизувата. Головні нитки й гілки біля верхівок китицеподібно розгалужені, з довгим безбарвним багатоклітинним волоском або загостреною клітиною. Гілочки другого порядку короткі, висхідні, іноді дещо зігнуті та з такими ж закінченнями. Клітини головних ниток 10–11 мкм завширшки, їхня довжина дорівнює ширині або в 2 рази більша. Хлоропласт постінний, від вузько– стрічкового до майже повністю вистилаючого повздовжні стінки клітини. Розмножується вегетативним (акінети), нестатевим (2–4–жгутикові зооспори) та статевим (ізогамія — гамети дводжгутикові) способом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до ЧКУ (1996). Необхідне створення альгорезерватів у межах місцезростань виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Мошкова, 1979; ЧКУ, 1996.