Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ентероморфа азовська
enteromorpha maeotica proschk.–lavr.


Таксономічна належність: Родина Ульвові — Ulvaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується азово–чорноморським ареалом, трапляється біля узбережжя Росії та України. Регіональний ендемік. Адм. регіони: Од, Хc, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Каркінітська затока та Одеське узбережжя, Молочний та Утлюкський лимани, Бердянська коса, «Лебедині о–ви», Сиваш, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: На камінні, раковинах молюсків в субліторальній та псевдоліторальній зоні морів, зрідка в опріснених водах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань світло–зелена міхуро– до витягнуто– яйцеподібної чи еліпсоїдної форми, на короткій ніжці, яка злегка розширюється в підошву, та з отвором на верхівці, 2–20 см зав вишки, 0,5–0,8 см завширшки. Клітини роз– ташовані безладно, багатокутні, з заокругленими кутами, висота більша за ширину в 1,3–2 рази, 13–23 мкм завширшки, 12–38 мкм завдовжки. Хлоропласт з 2–7 піреноїдами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ «Мис Мартьян» та Кримському («Лебединні о–ви»). Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Виноградова, 1974; Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Прошкина–Лавренко, 1945.