Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

сифонокладус маленький
siphonocladus pusillus (kütz.) hauck


Таксономічна належність: Родина Сифонокладові — Siphonocladaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид Середземноморського басейну.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський ареал (древньосередземноморський). Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється групами або окремими сланями. Чорне море: окол. м. Севастополь, Севастопольська бухта; Пд. берег Криму (вздовж Кара–Дагу).
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (евтрофування).
Умови місцезростання: Морські акваторії, обростання на раковинах молюсків, камінні та скелях (на глибині 0,5–10 м), а також епіфіт на водоростях. Олігосапробіонт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань однорядна, розгалужена, ниткувата. Вертикальні пагони (3–5 см заввишки, до 1 мм завтовшки) однорядні, булавоподібної форми, розділені на сегменти прямими або навскісними перегородками. На кінцях горизонтальних ниток розвиваються присоски з торочкуватими краями. Розмножується нестатевим (зооспорами, апланоспорами та вегетативно) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у Карадазькому ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій виду та формувати альгорезервати в місцях його зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; ЧКУ, 1996; Zaitsev, Alexandrov, 1998.