Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

хетоморфа зернова
chaetomorpha zernovii woronich.


Таксономічна належність: Родина кладофорові — Cladophoraceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид із локальним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Чорноморський ареал. Адм. регіони: Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, мало чисельні: Ягорлицько–Тарханкутський та Прикерченський регіони, Тендрівська затока, Чорноморський заповідник, Голопристанський р–н Херсонської обл.; Каркінітська затока, Кримський заповідник («Лебедині о–ви»), Роздольненський р–н; оз. Аджиголь, Феодосійський р–н; м. Чауда, г. Опук (Опукський заповідник), Керченська протока, Ленінський р–н.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: В обростаннях серед Cladophora fracta, Lamprothamnion papulosum та Zannichellia pediculata в морській воді на глибині 0,5– 50 м.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань ниткувата, нерозгалужена, до 5 мм завдовжки та 10–18 мкм завтовшки, прикріплена до ґрунту масивною, майже циліндричною базальною клітиною, основа якої дископодібно розширена з рівними чи лопатеподібними краями. Клітини циліндричні, довжина їх в 2–5 раз перевищує ширину. Хлоропласт пристінний, пластинчастий з багаточисельними піреноїдами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в межах Кримського ПЗ («Лебедині о–ви»), Чорноморського БЗ та Опукського ПЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов, Ткаченко, 2008; Мошкова, 1979; Садогурский, 1998, 2002; Ткаченко, Маслов, 2002.