Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

кладофоропсис шкірястий
cladophoropsis membranacea (hofm. bang. ex c. agardh) börg.


Таксономічна належність: Родина Кладофорові — Сladophoraceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується середземноморським та пацифіко–атлантичним ареалом, трапляється поблизу Кримського узбережжя України, Канарських та Гавайських о–вів та в Карибському регіоні. Субтропічний вид. Відома обмежена кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Севастопольська затока, Пд. берег Криму, Карадазький заповідник та заповідник «Мис Мартьян». Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Морські води псевдоліторалі та субліторалі.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дерники або подушкоподібні скупчення чи сферичні кулеподібні утвори до 3–5 см у діаметрі, прикріплюються розгалуженими членистими нитками з присосками на кінцях відгалужень. Слань 150–200 мкм завтовшки, розмежована на сланкі нитки основи та вертикально підняті пагони, які рясно галузяться і сформовані із надто довгих клітин, що утворені поперечними перегородками. Клітини з дрібними, пластинчастими хлоропластами, кожний з 1 піреноідом. Безстатеве розмноження зооспорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ Карадазькому та «Мис Мартьян». Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Евстегнеева, 1993; Калугина–Гутник, 1975, 1992; Маслов и др., 1998.