Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бульбохета майже квадратна
bulbochaete subquadrata mrozińska–webb


Таксономічна належність: Родина Едогонієві — Oedogoniaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центрально–європейський (Польща, Україна) ареал поширення. Правобережно– поліський ареал в Україні. Адм. регіони: Вл, Жт.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодиноко. Оз. Біле, окол. с. Невір Любешівського р–ну Волинської обл.; ставок у заплаві р. Уборть, Поліський заповідник, окол. с. Селезівка Олевського р–ну Житомирської обл. Спостерігається тенденція до зникнення.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт.
Умови місцезростання: Обростання вищих водних рослин (очерету, хвощів, сфагнових мохів та осок) на сфагнових болотах і в заболочених водоймах (рН 5,5–7,5).
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань однорічна, мікроскопічна, кущикоподібна з щетинками на кінцях гілочок. Рослина дводомна. Нанандрієвий вид. Андроспорангіальні клітини виникають на рослинах з оогоніями. Оогонії та ооспори кутастокулясті, майже квадратні, з сітчасто розміщеними бородавчастими виростами на мезоспорії. Клітини, що формують оогонії, нерідко різної довжини. Розмножується статевим (оогамія) і нестатевим (багатоджгутикові зооспори) шляхом. Ооспори утворює у червні–жовтні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у Поліському ПЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів (болотні масиви), де зростає вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Юнгер, 1985, 1987; ЧКУ, 1996.