Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

педіаструм каврайського
pediastrum kawraiskyi schmidle


Таксономічна належність: Родина Гідродікцієві — Hydrodictyaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий рідкісний зникаючий вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євро–пн.–американський ареал виду, з при уроченістю нинішнього поширення в озерах, зрідка ставках, заплавах річок та болотах Центральної та Пн. Європи (Велика Британія, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Україна, Чехія, Швеція) і Пн. Америки (США). Характеризується диз’юнктивним зх.–полісько–карпатським ареалом поширення (окремі знахідки відомі в центральному та сх. регіонах України). Адм. регіони: Вл, Жт, Зк, Чк, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється зрідка; спостерігається тенденція до зникнення та звуження ареалу поширення.
Причини зміни чисельності: Антропогенне забруднення водойм, зміна екологічних факторів.
Умови місцезростання: Планктон, бентос та перифітон озер, ставків, річок та заплавних водойм і боліт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Ценобії 45–190 мкм в діаметрі, суцільні, рідше з дрібними отворами, інколи злегка перфоровані, 8–32–клітинні. Клітини 22–51х15–30 мкм, від конусоподібно–заокруглених до багатокутних, які повністю зрослися між собою: зовнішні — з 2 конусоподібними чи пальцеподібними відростками, які виходять із спільної основи, та довгими тонкими придатками, розміщеними не в площині ценобію (над ним чи під ним), внутрішні — округло– багатокутні. Оболонка клітин коричнювата, товста, бородавчаста.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Шацькому НПП. Необхідне створення альгорезерватів у межах місцезростань виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Коршиков, 1953; Масюк, 1958; Мошкова, Водоп’ян, 1975; Царенко, 1990; Szabados, 1949.