Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бріопсіс адріатичний
bryopsis adriatica (j. agardh) menegh.


Таксономічна належність: Родина Бріопсієві — Bryopsidaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується середземноморським ареалом, локально зустрічається поблизу чорноморських берегів України та в Середземному морі. Нижньобореальний вид. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Філофорне поле Зернова, Каркінітська затока, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: На камінні, раковинах молюсків та водоростях із субліторалі, на глибині до 4–10 м.
Загальна біоморфологічна характеристика: Кущики 3–10 см, зелено–жовті, інколи темно–зелені, розгалужені, в обрисах трикутні. Слань представлена центральною розгалуженою трубчастою клітиною та боковими гілками. Головна вісь добре вирізняється, вище основи чи на верхівці з численними гілками, що неправильно пірчасто розміщені 1–3 поздовжніми рядами з обох її боків.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території ботанічного заказника «Філофорне поле Зернова». Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1967; Ткаченко, 2004.