Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

трутовик зонтичний
polyporus umbellatus (pers.) fr. [grifola umbellata (pers.) pilát; polypilus umbellatus (pers.) p. karst.]


Таксономічна належність: Родина Трутовикові — Polyporaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Типовий представник роду. Рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія, Пн. Америка. В Україні відомий з Прикарпаття, Закарпаття, Правобережного (с. Сатанівка Монастирищенського р-ну Черкаської обл.; Канівські дислокації) і Лівобережного Лісостепу (окол. м. Суми, с. Битиця та Піщане Сумського р-ну Сумської обл.), Лівобережного злаково-лучного Степу (с. Гайдари Зміївського р-ну Харківської обл.), Гірського Криму (Кримський ПЗ, Бахчисарайський, Білогірський, Сімферопольський р-ни). Адм. регіони: См, Лв, Тр, Зк, Чк, Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється дуже рідко, поодинці.
Причини зміни чисельності: Посилений рекреаційний вплив (збирання населенням), інтенсивна лісоексплуатація.
Умови місцезростання: Переважно листяні, рідше мішані ліси, біля стовбурів дерев, насамперед дуба, бука, клена та граба.
Загальна біоморфологічна характеристика: Плодове тіло до 50 см у діаметрі, деревоподібно розгалужене, з бульбоподібною основою, численними (близько 100) циліндричними ніжкоподібними відгалуженнями, що закінчуються невеликими шапинками. Останні 1,5–4 см у діаметрі, округлі, опуклі, з віком увігнуті, лійкоподібні, з рівним або хвилястим, іноді лопатевим краєм, палеві, світло-вохряні, гладенькі, іноді дрібнолускаті, з невиразними сіруватими волокнами. Трубочки короткі, низько спускаються по ніжці, білі. Пори майже округлі, згодом кутасті, до 1 мм у діаметрі. Спори 7–10×2,5– 4 мкм, циліндричноовальні або веретеноподібні, безбарвні. Тканина плодового тіла біла, м’ясиста, волокнисто-м’ясиста, з приємним запахом. Інколи утворює в ґрунті склероцій завдовжки до 10 см. Плодові тіла з’являються в липні–жовтні. Паразитує на корінні та на основах стовбурів листяних дерев або ж сапротроф на деревині.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Канівському й Кримському ПЗ. Необхідно вести пошук нових місцезростань, брати їх під охорону, а також виділити вид в чисту культуру і підтримувати в відповідних колекціях культур.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Дереворуйнівний. Їстівний гриб.
Джерело: Основні джерела інформації Акулов, Леонтьєв, 2008; Бобяк, 1907; Бондарцев, 1953; Визначник грибів України, 1972; Саркіна, Придюк, Гелюта, 2003; Соломахина, Клоченко, 1982.