Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

кальмарник веретеноподібний
pseudocolus fusiformis (e. fischer) lloyd [anthurus javanicus (penz.) cunn.]


Таксономічна належність: Родина Решіточникові — Clathraceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з диз’юнктивним ареалом. Єдиний представник роду в Україні. Належить до числа макроміцетів-ефемерів.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія (Франція, Росія — Пн. Кавказ та пд. Приморського краю, Китай), Пн. Америка, Австралія, Нова Зеландія, о-ви Ява та Гавайські. В Україні місцезнаходження гриба наводяться з Розтоцьких лісів, Кримського Степу та Пд. берега Криму. Адм. регіони: Лв, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці або невеликими групами (2–3 плодових тіла). В останньому місцезнаходженні з Розтоцьких лісів у жовтні 2005 р. виявлено 1 плодове тіло.
Причини зміни чисельності: Не досліджені. Можливо, несприятливі температурні умови (вид належить до теплолюбних).
Умови місцезростання: Листяні ліси; серед опалого листя, на багатому гумусом ґрунті, гниючій деревині.
Загальна біоморфологічна характеристика: Молоде плодове тіло майже кулясте, до 1,5 см у діаметрі, біле або сірувате. Оболонка плодового тіла (перидій) розривається неправильними лопатями, які залишаються біля основи ніжки. Ніжка ніздрювата, порожниста, коротка. Від ніжки відходить безплідна частина плодового тіла (рецептакул) у вигляді 3–5 ніздрюватих лопатей завдовжки 2–6 см, по краях зморшкуватих, спочатку білих, потім рожевуваточервоних, при основі кремових. Вони зростаються на верхівці з камерами, заповненими внутрішньою слизуватою оливковою до майже чорної псевдотканиною (глебою) із спорами, внаслідок чого плодове тіло набуває веретеноподібної форми. Спори еліпсоїдні, 3–4,5×1,5–2 мкм, гладенькі, блідооливкуваті; розносяться комахами. Спорова маса оливкова. Плодові тіла з’являються у серпні–жовтні (утворюються періодично, з інтервалом у кілька років). Гриб неїстівний. Гумусовий сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ «Мис Мартьян» та Нікітському ботанічному саду (Крим). Необхідно підтримувати вид у колекціях чистих культур.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Належить до групи декоративних грибів, так званих грибів-квітів.
Джерело: Основні джерела інформації Базюк, 2000; Базюк, Гелюта, 2001; Дудка, 2002; Дудка, Вассер, 1987; Саркина, 1994, 2001; Саркіна, Придюк, Гелюта, 2003; Сосин, 1971; Красная книга СССР, 1984; ЧКУ, 1996.