Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лімацела степова
limacella steppicola zerova et wasser [leucoagaricus steppicolus (zerova) wasser)]


Таксономічна належність: Родина Мухоморові — Amanitaceae.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Описаний з України вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поки що відомий тільки в Україні у Лівобережному та Старобільському злаковолучних Степах. Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими щільними групами.
Причини зміни чисельності: Не досліджені.
Умови місцезростання: Заповідний цілинний різнотравнотипчаково-ковиловий степ та його ділянки, що знаходяться під випасом.
Загальна біоморфологічна характеристика: Плодове тіло складається з шапинки та ніжки. Шапинка напівкуляста, згодом опуклорозпростерта, 3–8 см у діаметрі, із злегка підігнутим краєм, товста, м’ясиста, гладенька або дрібнолуската з притиснутими лусочками, дуже слизувата (слиз темночервоний, змивається водою), буруваторожева в молодому віці, згодом буро- або коричнево-пурпурова, до краю світліша, не вицвітає. Пластинки вільні, з коларіумом, білуваті, кремові, при підсиханні трохи темніють. Крім пластинок, є пластиночки. Спори овальні, овально-еліпсоїдні, 5–9×4,5–5 мкм, гладенькі, з краплиною, що флуоресціює, безбарвні, з кремовим відтінком. Спорова маса білувата, з кремовим відтінком. Базидії булавоподібні, 25–45×7–10 мкм, 4-спорові, тонкостінні, безбарвні. Ніжка циліндрична, 2–6×1,2–2 см, до основи розширюється в бульбу до 3,5 см, часто формує виповнений підземний утвір, який згодом у центрі стає порожнистим, центральна або ексцентрична, у верхній частині, над кільцем, рожевувата, нижче — кольору шапинки. В середній частині ніжки розташоване вузьке, 3–5 мм завширшки, хвилясте кільце, зверху білувате, знизу кольору шапинки, по краю з біленькою смужкою. М’якуш щільний, в ніжці біля основи і нижче коркуватий, білий, при автооксидації бруднорожевий, з сильним запахом борошна. Їстівність не досліджена. Утворює плодові тіла в травні та восени. Гумусовий сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення «Хомутовський степ») та в Луганському ПЗ (відділення «Стрільцівський степ»). Необхідно підтримувати вид у колекціях чистих культур.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Бере участь у процесах гумусоутворення.
Джерело: Основні джерела інформації Вассер, 1973б, 1974д, 1980, 1988, 1992; Вассер, Солдатова, 1977; Визначник грибів України, 1979.