Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

порхавка болотяна
bovista paludosa lév. [bovistella paludosa (lév.) lloyd]


Таксономічна належність: Родина Дощовикові — Lycoperdaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний монтанний вид, росте переважно на гірських вологих луках або болотах.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія (Гімалаї) та Пн. Америка. В Україні знайдений в горах Закарпаття та Гірському Криму. Адм. регіони: Зк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці.
Причини зміни чисельності: Осушування гірських перезволожених територій, добування торфу на гірських болотах.
Умови місцезростання: Вологі букові, грабові та хвойні гірські ліси; заболочені або мокрі, торфяно-болотяні луки в горах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Плодові тіла напівкулясті до грушоподібних або головчастих, 1,5–6 см заввишки, 1–3 см у діаметрі, раптово переходять в складчасту, коротку і слабку несправжню ніжку. В молодому віці екзоперидій сніжно-білий, більш або менш гладкий, згодом кремовий, повстисто-волокнистий, після дозрівання руйнується і зникає. Ендоперидій тонкий, папероподібний, жовтувато-коричневий, матовий або блискучий, інколи з сіткою жилок. Глеба компактна, оливкова, коричнева до темно-бурої з добре помітною чашоподібно вигнутою стерильною основою того ж кольору, при дозріванні стає порошистою. Спори кулясті, 5,5 мкм у діаметрі, гладенькі, жовті, з довгою, 11–13×1 мкм, безбарвною, на кінцях загостреною стеригмою. Капіліцій нитчастий, оливково-коричневий до коричневого, слабко розгалужений, розгалуження на кінцях загострені. Утворює плодові тіла наприкінці літа або восени. Наґрунтовий сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Припинення руйнування біотопів, пов’язаних з гірськими вологими луками та болотами. Необхідно підтримувати в колекціях чистих культур.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Бере участь у процесах гумусоутворення.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник грибів України, 1979; Саркина, 2001; Сосин, 1973; Kreisel, 1967; Datasheets of Threatened Mushrooms of Europe, 2001.