Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

мутин малиновий
mutinus ravenelii (berk. et m.a. curtis) e. fish


Таксономічна належність: Родина Веселкові — Phallaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний представник роду в складі мікофлори України, з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Спорадично в пн. частині Європи, Азії (Далекий Схід Росії), Пн. Америці. В Україні відомий лише із Зх. Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється зрідка, плодові тіла поодинокі або групами по 3–5, інколи в значній кількості.
Причини зміни чисельності: Не досліджені.
Умови місцезростання: Трапляється в різних місцях, на багатих гумусом ґрунтах, однак в Україні виявлений лише в локалітетах, пов’язаних з чорною вільхою, переважно на вологих піщаних ґрунтах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Молоде плодове тіло спочатку яйцеподібне, 2–2,8×1,5–1,7 см, гладке, чисто біле, складається з аморфної спороносної частини (глеби) та стерильної — губчастої й порожнистої (рецептакула), оточених щільною оболонкою (перидієм), з міцеліальними тяжами при основі. Під час дозрівання рецептакул розтягується і розриває перидій, який зберігається біля основи рецептакула, переважно на дві лопаті, зрідка лопатей буває більше. Зріле плодове тіло 6–15×0,7–1,2 см, рецептакул світло-малиновий, рожево-червоний, вузькоциліндричний, донизу звужений, губчастий, порожнистий, увінчаний яскраво-червоною, карміново-червоною, до криваво-червоної, конусоподібною голівкою, вкритою темно-оливковим спороносним слизистим шаром (глебою) з сильним неприємним запахом. Спори еліпсоїдні, гладкі, 3–5×1–3 мкм, розносяться комахами. Плодові тіла з’являються у червні — жовтні. Сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не вживалися. Вид необхідно виділити в чисту культуру і підтримувати у відповідних колекціях культур.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Гелюта, Висоцька, 2007; Дудка, Островська, 2006.