Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

веселка подвоєна, сітконоска подвоєна
phallus duplicatus bosc [dictyophora duplicata (bosc) e. fisch.]


Таксономічна належність: Родина Веселкові — Phallaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Надзвичайно рідкісний вид у складі мікофлори України.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія, Африка, Пн. Америка. В Україні відомий лише з Пд. берега Криму (Нікітський ботанічний сад). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється надзвичайно рідко, поодинці або групами з 2–3 плодових тіл.
Причини зміни чисельності: Не досліджені.
Умови місцезростання: Ліси та парки, зокрема мішані насадження інтродукованих рослин у Нікітському ботанічному саду. На багатому гумусом ґрунті або сильно редукованих залишках деревини.
Загальна біоморфологічна характеристика: Молоде нерозкрите плодове тіло кулясте або яйцеподібне, 4–7 см у діаметрі, зрідка циліндричне, у верхній частині гладеньке, в нижній — складчасто-зморшкувате, біля основи з білим міцеліальним тяжем, спочатку біле, з часом білувато-жовтуватокоричнювате, містить спресовані шапинку і ніжку, оточені слизистим шаром та цупким перидієм. Зріле плодове тіло веретеноподібне, 5–17 см заввишки, має спороносну частину (глебу) у вигляді шапинки і стерильну частину (рецептакул) у вигляді ніжки, яка виходить з вольви. Шапинка завдовжки до 5 см, конічна, з видовженими анастомозуючими заглибленнями, на верхівці з комірцеподібним диском, вкрита оливково-зеленим слизом, який містить спори і з часом спливає чи розноситься мухами. Ніжка 8–17×2,5–3,5 см, циліндрична, донизу звужується, порожниста, брудно-біла, біля основи обгорнута білою або білувато-жовтувато-коричнюватою вольвою. З-під шапинки спадає біла або жовтувато-біла сітка (індузій) завдовжки 3–6 см, інколи сягає половини довжини ніжки. Споровий порошок білуватий. Спори 3–4,5×1,2–2 мкм, еліпсоїдні, сплюснуті, розносяться комахами. В зрілому віці гриб має різкий, дуже неприємний запах. Плодові тіла з’являються у липні–вересні. Гумусовий сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Нікітському ботанічному саду (Крим). Необхідно контролювати стан популяції, вести пошуки нових місцезростань та брати їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтоутвірне. Дереворуйнівник. Неїстівний гриб.
Джерело: Основні джерела інформації Вассер, 1977б; Визначник грибів України, 1979; Красная книга СССР, 1984; Саркіна, Придюк, Гелю- та, 2003; ЧКУ, 1996.