Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

філопор рожево-золотистий
phylloporus pelletieri (lév. apud crouan) quél. [phylloporus rhodoxanthus (schwein.) bres.]


Таксономічна належність: Родина Боровикові — Boletaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа. В Україні відомий із Закарпаття (Закарпатська обл., Рахівський р-н, Карпатський БЗ, Кузійський масив, окол. с. Ділове). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодиноко та невеликими групами.
Причини зміни чисельності: Вирубування лісів.
Умови місцезростання: Росте в листяних та хвойних лісах; на ґрунті.
Загальна біоморфологічна характеристика: Шапинка діаметром 4–10 см, товста, м’ясиста, спочатку опукло-розпростерта, згодом плоско-розпростерта, з загнутим краєм, суха, дрібно-оксамитова, рудуватокоричнева, темно-коричнева з оливковим відтінком. Пластинки спускаються на ніжку, товсті, рідкі, з численними анастомозами, які часом утворюють радіально витягнуті пори, спочатку золотисто-жовті, згодом з коричнюватим відтінком. Спори 9,5–14×3–5 мкм, веретеноподібно-овальні, гладенькі, жовтуваті, з 1–3 краплями олії. Споровий порошок оливково-вохристий. Ніжка 3–5×0,5–1,2 см, центральна, дещо звужується донизу, суцільна, пластівчастоволокниста, вгорі золотисто-жовта, нижче з червонуватим відтінком, при основі коричнювата. М’якуш щільний, блідолимонно-жовтий, в основі ніжки темніший, з червонуватим відтінком, без особливого запаху, з солодкуватим смаком. Пряжки є. Плодові тіла з’являються у серпні–вересні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид охороняється в Карпатському БЗ. Слід виділити його в чисту культуру.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Мікоризоутворювач. Їстівний гриб.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник грибів України, 1979; Pilát, 1940.