Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

саркосома куляста
sarcosoma globosum (schmidel) rehm


Таксономічна належність: Родина Саркосомові — Sarcosomataceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія (Вірменія), Пн. Америка. В Україні відомий з Правобережного Полісся (пн. окол. Києва, Пуща-Водиця). Адм. регіон: Кв.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці.
Причини зміни чисельності: Знищення старих хвойних лісів унаслідок інтенсивного ведення лісозаготівельних робіт.
Умови місцезростання: Хвойні, переважно старі ялинові ліси, на ґрунті.
Загальна біоморфологічна характеристика: Плодові тіла великі, товсті, бочкоподібні, кубкоподібні, інколи майже кулясті, заввишки до 12 см, 3–6 см у діаметрі, коричневі, темно-коричневі, до чорних, відкрита частина чорна, блискуча, зовнішня матова, в зморшках, заповнені желеподібною масою. Плодові тіла з’являються у квітні–вересні. Гумусовий сапротроф.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не здійснювалися. Необхідно вести пошук нових місцезнаходжень та брати їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Смицкая, 1980.