Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

кальдезія білозоролиста
caldesia parnassifolia (l.) parl. (alisma parnassifolium l.)


Таксономічна належність: Родина Частухові — Alismataceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий термофільний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня і Пд. Європа, пд. і зх. Сх. Європи (ізольовані місцезнаходження), Пд. і Пд.-Сх. Азія, Японія, Мадагаскар, Пн. Америка. В Україні в ХІХ — першій третині ХХ ст. вид був поширений на Поліссі: в заплавах Дніпра неподалік Києва, Сейму та Лісостепу: по Дніпру біля м. Переяслав-Хмельницький, м. Золотоноша, по Сіверському Дінцю біля м. Вовчанськ, м. Балаклея та в окол. м. Харків, але ці місцезнаходження зникли. Сьогодні вид відомий з Цуманської пущі (Волинь). Адм. регіони: Вл, Кв, Чн, См, Чк, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції представлені у вигляді окремих невеликих куртин.
Причини зміни чисельності: Осушувально-меліоративні роботи, що супроводжуються зміною гідрологічного режиму екотопів, евтрофікація водойм, низька репродуктивна здатність виду та періодичність розвитку залежно від температурних умов вегетаційного періоду.
Умови місцезростання: Малопроточні заболочені терасові та заплавні озера, мезоевтрофні, на глибині 20–60 см (водна форма); по берегах стариць, канав, на болотах (наземна форма). Ґрунти піщані замулені. Займає екотопи від характерних для угруповань класу Potametea, до заболочених — класу Phragmiti-Magnocaricetea. Гідрогелофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Однорічна або багаторічна трав’яна рослина 20–50 (80) см заввишки. Кореневище тонке, вкорочене. Листки в прикореневій розетці, довгочерешкові, листкова пластинка від овальної до яйцеподібної з серцеподібною основою, 5–15 дугоподібними жилками. Суцвіття волоть із кільчасто (по 3) розміщеними гілками. Квіти білі дрібні. Плід збірний, із 6–10 кістянкоподібних сім’янок. Цвіте у червні — липні, плодоносить у липні–серпні. При високих літніх температурах розмножується насінням, в холодні роки — вегетативно завдяки туріонам.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику загальнодержавного значення «Кормин» та загальнозоологічному заказнику місцевого значення «Чортове болото» на Волині. Заборонено порушення гідрологічного режиму, (осушення територій, їх забруднення).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження, 2004; Зоз, 1931; Лавренко, 1925; Па- чоский, 1893; Флора УСРР, 1935; Casper, Krausch, 1980.