Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

цибуля савранська
allium savranicum besser (a. saxatile auct. non m.bieb.)


Таксономічна належність: Родина Цибулеві — Alliaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у степовій зоні: бас. Дніпра, Сіверського Дінця та Пд. Бугу (рідко). Адм. регіони: Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні та нещільні. Структура популяцій невідома.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування піску, випасання худоби, залісення.
Умови місцезростання: Піщані степи другої борової тераси та прируслові вали у долинах річок. Угруповання кл. Festucetea vaginatae на сухих бідних пісках. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30– 60 см заввишки. Цибулини по 1–3 на дуже короткому кореневищі, видовженояйцеподібні, з бурими сітчасто-волокнистими напівпрозорими оболонками. Стебла до третини висоти обгорнуті піхвами листків. Листків 3–4, лінійно-ниткоподібних, плескатих. Покривало в 1,5–3 рази довше від зонтика. Суцвіття багатоквіткове, зонтикоподібне, густе, кулясте. Квітки білуваті з рожевим відтінком, листочки оцвітини 1,5 мм завдовжки. Нитки тичинок у понад 1,5 раза довші від оцвітини, пиляки жовті. Цвіте у червні–вересні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Дніпровсько-Орільському ПЗ, НПП «Святі Гори» та ін. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов місцезростань виду, видобування піску, заліснення, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Горєлова, Альохін, 1999; Дон- бас заповідний. Науково-інформаційний довідник- атлас, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Куче- ревський, 2001; Определитель высших растений Украины, 1987; Тарасов, 2005; Ф