Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

цибуля перевдягнена
allium pervestitum klokov (a. rotundum auct. non l.)


Таксономічна належність: Родина Цибулеві — Alliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Подільско-Західнопонтичний ендемік з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Приазов’я, Присивашшя, Придністров’я. Адм. регіони: Тр, Хм, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька малих популяцій: у Пд. Присивашші та Пн. Приазов’ї — дуже рідко (Мелітопольський р-н, с. Мордвинівка), солонці в заплаві р. Молочної, у долині р. Дністра та деяких його лівих притоках (р. Мукша). Кількість особин інтенсивно зменшується в усіх оселищах. У більшості локалітетів на Поділлі вид, очевидно, зник. У Приазов’ї та Присивашші спеціальних досліджень стану популяцій виду не проводилося.
Причини зміни чисельності: Інтенсивне використання території, випасання, урбанізація, зміни гідрорежиму, видобуток вапняків.
Умови місцезростання: Вапнякові схили з наскельними степовими угрупованнями кл. Festuco-Brometea, союзу Astragalo Stipion — на Поділлі; засолені та солонцюваті степові ділянки кл. FestucoLimonietea, союзу Limonio-Festucion — у Приазов’ї та Присивашші. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина до 55 см заввишки. Цибулина яйцеподібно-куляста; її оболонки жовтувато-білуваті, папероподібні, тонко-сітчасто-волокнисті; молоді цибулинки темно-пурпурові. Стебло кругле, 2–5 мм діаметром, у нижній частині одягнене продовженими в піхву оболонками цибулини; вище — до 2/3 одягнене піхвами 3–5 лінійних, по краях шорстких листків. Покривало швидко опадає; зонтик пучкоподібний або напівкулястий, при основі з численними зменшеними зеленкуватими тичинковими квітками; квітконіжки двостатевих квіток 6–15 мм завдовжки, майже однакові. Оцвітина яйцеподібно-дзвоникувата, рожевувато-білувато-жовта, блискуча; зовнішні листочки яйцеподібно-ланцетні, човникоподібноопуклі, кілюваті. Нитки тичинок майже дорівнюють оцвітині; пиляки повністю висуваються з неї. Коробочка широко-яйцеподібна, коротша від оцвітини. Цвіте у травні–червні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно (цибулинками).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного списку МСОП. Подільські оселища знаходяться в НПП «Подільські Товтри», але поблизу м. Кам’янецьПодільський, що зумовило їх деградацію. У Приазов’ї та Присивашші не охороняють. Необхідним є заповідання усіх відомих локалітетів, моніторинг стану популяцій, вирощування у ботанічних садах. Заборонено випасання, видобування вапняків, забудова та порушення територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, 1983; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Флора Европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1950.