Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

цибуля коса
allium obliquum l.


Таксономічна належність: Родина Цибулеві — Alliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується трьома диз’юнктивними ексклавами, пов’язаними з гірськими системами: Пд. Карпати (Румунія), Пд. Урал, Середня та Центральна Азія (Алтай, Саур Тарбагатай, Тянь-Шань). В Україні ізольований ексклав на лівому березі р. Смотрич північніше с. Устя Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Адм. регіон: Хм.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція, вперше знайдена в 1979 р., площею кілька га, яка нараховує до 2500 різновікових особин, зростаючих по кілька або окремо, щільністю 2–5 шт. на 100 м2.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, що лімітується різними як природними, так і антропогенними факторами, відсутністю екотопів відповідного типу.
Умови місцезростання: Середня і верхня частини стрімких (більше 45о) добре інсольованих південних та південно-західних, часто обривистих прямовисних схилів, висотою до 30 м, складених із силурійських вапняків. Ґрунти дерновопідзолисті карбонатні (рендзини) дуже змиті, бідні на гумус. Росте в тріщинах, на поличках, де накопичується ґрунт, щебенистий рухляк, перемішаний з дрібноземом. Займає перехідні екотопи від лучно-степових центральноєвропейського типу (союзу CirsioBrachypodion pinnati) до піонерних петрофітних угруповань (кл. Sedo-Scleranthetea). Мезоксерфіт. Геліофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30– 60 см заввишки. Цибулина довгаста. Листки до 8 см завдовжки, широкі, лінійні, пласкі, зближені в середній частині, стеблообгортні, 4–8 шт. Суцвіття зонтик, ч зеленкуватожовті. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–верені. Розмножується насінням, яке переноситься потоками води.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно ширше культивувати вид у ботанічних садах, проводити репатріацію його на вапнякові схили у Придністров’ї, контролювати стан популяції. Охороняють в НПП «Подільські Товтри». Заборонено порушення умов місцезростання, викопування рослин, гербаризація.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Кам’янець-Подільському ботанічному саду.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Дидух, Камелин, Куковица, 1982; Заверуха, Дідух, Любінська, 1988; ЧКУ, 1996.