Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

цибуля білувата
allium albidum fisch. ex m.bieb. (a. angulosum l. var. caucasicum regel; a. stellerianum besser, nom. illeg.)


Таксономічна належність: Родина Цибулеві — Alliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Передньоазійсько-кавказький вид, що має ізольовані місцезнаходження в Криму. Загальний ареал та поширення в Україні Кавказ (Сх., Зх. Закавказзя, Дагестан, Передкавказзя). Іран. В Україні — нижній пояс Гірського Криму. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Наводиться з кількох ізольованих місцезнаходжень біля Сімферополя (ур. Чехурги) та з окол. м. Судака. Збори зроблені у кінці ХІХ на початку ХХ ст. пізніше не підтверджені.
Чисельність та структура популяцій: не досліджувалась.
Причина зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, обмеженість популяцій, освоєння територій, в результаті чого популяції, можливо, зникли.
Умови місцезростання: Сухі бідні вапнякові відслонення, скелі, ймовірно, угруповання порядку Alysso-Sedetalia (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Трав’яна рослина 20–30 см заввишки. Цибулини конічні, до 1 см завтовшки, по кілька прикріплені до горизонтального кореневища, покриті сіруватими тоненькими цілісними плівками, які при висиханні легко руйнуються. З кожної цибулини розвивається одне ребристе стебло, що закінчується зонтиком до 2 см діаметром. Листки (близько шести) не перевищують середини стебла, плескаті, жолобчасті, м’ясисті, вузько лінійні до 3 см завширшки, на верхівці тупуваті. Покривало зонтика залишається тривалий час, коротко загострене, в 1,5 раза коротше густого кулеподібного зонтика. Квітконіжки дорівнюють оцвітині або вдвічі довші за неї. Листочки оцвітини 4–5 мм завдовжки, білі або злегка з червонуватим відтінком, тупі продовгуваті, зовнішні човникуваті, коротші за внутрішні. Тичинкові нитки приблизно дорівнюють оцвітині, при основі зрослі між собою. Стовпчик висувається з оцвітини. Коробочка коротша за оцвітину. Цвіте в липні, насіння дозріває у серпні–вересні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Популяції не охороняються. Необхідні пошуки популяцій, дослідження їх структури. Заборонено несанкціоноване збирання, порушення умов зростання (забудова територій, організація місць рекреації, випасання).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: В Європі відомо культивування виду в альпінаріях, створення на його основі гібридів.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове, лікарське, протиерозійне, матеріал для селекції.
Джерело: Основні джерела інформації Определитель высших растений Крыма, 1972; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора СССР, 1935; ЧКУ, 1996.