Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тофільдія чашечкова
tofieldia calyculata (l.) wahlenb.


Таксономічна належність: Родина Тофільдієві — Tofieldiaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Центральноєвропейський вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Скандинавію, Атлантичну і Центральну Європу, Середземномор’я. В Україні трапляється на Зх. Поліссі, Малому Поліссі, Волинській височині, ГологороКременецькому кряжі, в Карпатах. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Лв, Чн.
Чисельність та структура популяцій: Даних немає. Ряд місцезростань, з яких є давні гербарні збори, нині втрачено.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт та заболочених лук.
Умови місцезростання: Заболочені луки, евтрофні та мезотрофні болота. Угруповання карбонатних боліт союзів Magnocaricion elatae (з Cladium mariscus), Caricion davallianae (зі Schoenus ferrugineus i Carex davalliana) та торфових лук союзу Calthion. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–35 см заввишки, з коротким розгалуженим кореневищем. Стебло пряме, з 2–3 мечоподібними листками. Квітки зібрані в досить густий колос, дрібні, жовтувато-білі. Плід — круглясто-яйцеподібна тригніздна коробочка. Цвіте в червні–липні. Плодоносить у вересні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідні пошуки вцілілих місцезнаходжень виду та створення на них природнозаповідних територій. Заборонено меліоративні роботи, знищення умов зростання, випасання, рекомендується регламентація сінокосіння.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1982; Бувальцев, 1978; Кузярін, 2003; ЧКУ, 1996.