Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

цингерія біберштейна
zingeria biebersteiniana (claus) p.smirn. (z. trichopoda (boiss.) p.smirn. subsp. biebersteiniana (claus) m.dogan, comb. illeg.; agrostis biebersteiniana claus)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Зниклий в природі.
Наукове значення: Ендемік Сх. Європи з диз‘юнктивним ареалом. Має найнижче серед злаків число хромосом (2n=4), є перспективним модельним видом для молекулярно-генетичних досліджень.
Ареал виду та його поширення в Україні: Приводиться з небагатьох ізольованих місцезнаходжень в Нижньому Поволжжі і на Пн. Кавказі (окол. Кисловодська). Відомий один гербарний зразок з гербарію Траутфеттера, зібраний в Криму, але більше ніколи не збирався. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Немає даних. Зроблені спроби пошуку не увінчалися успіхом. Можливо, наводився помилково.
Причини зміни чисельності: Не встановлені.
Умови місцезростання: Розповсюджується по типу «перекоти-поле». Приурочений до солонцюватих глинистих і супіщаних западин серед степу. Чисельність особин в популяціях сильно коливається залежно від погодних умов року. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Ефемерний однорічник, стебла прямостоячі 10–30 см заввишки. Листові пластинки 0,5–2 мм завширшки, плоскі, голі. Волоті крупні (6–20 см), широко розкидисті, з дрібними (0,1–0,2 см) одноквітковими колосками на довгих (0,3–1,1 см) і тонких ніжках, які сильно відхиляються від осей гілочок волоті; колоскові луски дорівнюють колоскам; нижні квіткові луски трохи коротші за колоски, яйцеподібні, безості, густо покриті дуже короткими волосками. Закінчує розвиток до кінця червня. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: В Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН розпочаті роботи з відновлення виду в Криму. Заборонено, в разі знаходження виду, порушення умов його зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративний.
Джерело: Основні джерела інформації Злаки Украины, 1977; Коцеруба, 2001; ЧКУ, 1996.