Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тонконіг кримський
poa taurica h. pojark.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Вузький регіональний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. берег Криму. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Не вивчено. У межах популяції вид має груповий розподіл, що пов’язано з його вегетативним розмноженням за допомогою кореневищ.
Причини зміни чисельності: Вид досить стійкий до антропогенного впливу, але скорочує чисельність при посиленій конкуренції з боку інших видів чи затіненні.
Умови місцезростання: Зростає дифузно в південнобережних кримськососнових (союз Pinion pallasianae), високоялівцевих та розріджених пухнастодубових лісах (кл. Quercetea pubescentis-petraeae) в нижньому та середньому поясах до 500 м н.р.м. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна сизозелена рослина з колінчасто зігнутим, сплюснутим стеблом 30–80 см заввишки та довгим кореневищем, вкритим темно-бурими лусками. Листки стулені, до 5 см завдовжки та 0,1–0,2 см завширшки. Волоть 5–12 см завдовжки, рідкоколоскова. Колоски ланцетні 0,4–0,6 см, 2–3-квіткові. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням, але частіше — вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірськолісовому та «Мис Мартьян» ПЗ, в заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено порушення місць зростання, забудову територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Ена, 2002; Пояркова, 1965; Злаки Украины, 1977.