Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

пшениця дика однозернянка
triticum boeoticum boiss. (t. thaoudar reut. et hausskn., t. monococcum l. subsp. boeoticum (boiss.) á.löve et d.löve)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Сх.-средземноморсько-передньоазійський вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Балканський п-ов, Передня Азія. В Україні — в Степовому та Передгірному Криму, на Керченському п-ві. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомі популяції в околицях мм. Феодосії, Судака, Белогорська і Бахчисарая; сіл і селищ Байдарської долини, Балаклави та м. Севастополя. У місцях зростання популяції чисельні, нараховують сотні тисяч і мільйони екземплярів. Проте, спостерігаються істотні коливання чисельності популяцій виду і в певний період вид вважався зниклим з регіону.
Причини зміни чисельності: Вузька екологічна амплітуда, залежність відновлення від кліматичних чинників; особливості господарювання — забудова околиць, земляні роботи.
Умови місцезростання: Існує два припущення про генезис і природу популяцій виду в Криму: 1) природний елемент петрофітних степів, приурочений до вторинних остепнених лук та пухнастодубових рідколісь; 2) вид заносний або здичавілий, приурочений до напіврудеральних середовищ антропогенних агроландшафтів. Специфіка умов зростання свідчить на користь другого припущення. Трапляється на досить різних по сухості субстратах природного і культурного походження, що відносяться до ефемерних угруповань — саваноїдів. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна (озимий ефемер) напіврозеткова трав’яна рослина 25–130 см заввишки. Характерна ознака — волосисті вузли на стеблі. Початок вегетації (поява сходів) — після перших дощів у вересні, триває всю осінь і закінчується в червні–липні. Колос: 4–12 см, остюк — до 7 см завдовжки. Колоски двоквіткові. Кількість зернівок від 20 до 60 на один колос. Цвіте з кінця травня до середини червня. Плодоносить в липні– серпні. Розмножується насінням. Схожість насіння досить висока, до 100%.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно вивчати вид як в природних умовах: моніторинг динаміки і чисельності популяцій, так і в умовах культивування. Заборонено знищення умов існування: забудова, заліснення територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Інтродукований в 2001 році в Никітській ботанічний сад — ННЦ УААН.
Господарське та комерційне значення: Кормове. Важливий селекційно-генетичний матеріал, вважається одним з предків культурних пшениць.
Джерело: Основні джерела інформації Исиков, Гелюта, Попкова и др., 2005; Маслова, Крайнюк, 1989; Никифоров, Корженевский, Волошин, 2004.