Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

мітлиця скельна
agrostis rupestris all.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний, реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Альпійський вид, поширений в горах Атласу, Корсики, у Центральній Іспанії, Піренеях, Апеннінах, Балканах, Альпах, Судетах, Карпатах, Центральній Трансильванії. В Україні трапляється у Карпатах: альпійський пояс Чорногори. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Утворює малочисельні ізольовані популяції (г. Піп Іван, г. Дземброня, г. Пожижевська), представлені малими (площа до 10 м2) фрагментами з незначною чисельністю особин, які віддалені між собою.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, лімітована різними природними (зміна фітоценотичних умов) і антропогенними (випасання худоби, витоптування) чинниками.
Умови місцезростання: Росте у складі низькотравних біловусових пустошних лук (кл. Calluno-Ulicetea союз Nardion) і на невапнякових скелях на легких, слабкогумусованих супіскових ґрунтах, представник угруповань союзу Caricion curvulae. Мезофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемiкриптофiт. Багаторічна трав’яна щільнодернинна сірувато-зелена рослина. Стебла прямостоячі або висхідні, (5)10–30 см заввишки, голі, гладенькі, з 2(3) вузлами, при основі з численними вегетативними пагонами. Піхви листків голі, гладенькі. Листки вузьколінійні, голі, гладенькі, нещільно щетиноподібно згорнуті. Язички до 1 мм завдовжки, довгасті, злегка асиметричні, з округлою або тупою верхівкою та з розірваним краєм. Суцвіття нещільне, з 15–35 колосками, у нижній частині з хвилястою зігнутою віссю та боковими гілочками, які несуть по (1)2–3 колоски до 3 мм завдовжки. Колоскові луски буруватофіолетові, довгасто-ланцетні, без помітних бічних жилок, на спинці з шипиками. Нижня квіткова луска бліда або трохи забарвлена, з двома бічними жилками та кілем, який в ділянці нижньої третини луски переходить у колінчастий, закручений у нижній частині остюк, який у півтора рази перевищує луску. Верхні квіткові луски малопомітні. Цвіте в липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено збирання рослин, випасання, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Верніченко, 1966; Злаки Украины, 1977.