Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

мітлиця альпійська
agrostis alpina scop.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Альпійський вид, поширений в Атлаських горах, Центральній Іспанії, Піренеях, Апеннінах, Альпах, Судетах, Карпатах. В Україні трапляється у альпійському поясі пд.-сх. частини Карпат. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Єдина відома за зборами Й. Мондальського (гербарій LWS) популяція (хребет Чорногора, ур. Кізі Улоги) потребує повторного виявлення й вивчення. Популяційні параметри невідомі.
Причини зміни чисельності: Вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою, що лімітується природними (зміна фітоценотичних умов) і антропогенними (випасання худоби, витоптування) факторами.
Умови місцезростання: Росте на скелях і осипищах альпійського поясу, в угрупованнях союзу Poion alpinae. Мезофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемiкриптофiт. Багаторічна трав’яна щільнодернинна рослина. Стебла прямостоячі або висхідні, 10–30 см заввишки, голі, гладенькі, з 2(3) вузлами, з яких верхній не вище нижньої чверті довжини стебла, при основі з численними вегетативними пагонами. Піхви листків голі, гладенькі. Листки вузьколінійні, уздовж складені, з обох боків шорсткі, у розгорнутому стані до 1 мм завширшки та 4–10 см завдовжки. Язички дрібнозубчасті по краях, 1,5–3,5 мм завдовжки. Волоть (4)5–6 см завдовжки, після цвітіння стиснута, злегка поникла, гілочки суцвіття по 2–3 у вузлах, тонкі, шорсткі. Колоски золотисто-фіолетові. Нижня квіткова луска близько 2,8–3,2 мм завдовжки, з 4 бічними жилками, шорстка, з колінчасто зігнутим остюком, який майже в два рази перевищує луску. Верхня квіткова луска тонкоплівчаста, прилягає до зав’язі, дорівнює половині нижньої квіткової луски. Цвіте в липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Територія відноситься до Карпатського НПП. Необхідно виявити і контролювати стан популяції. Заборонено збирання рослин, випасання, порушення умов виростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Вовк, 1964; Злаки Украины, 1977.