Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ламкоколосник ситниковий
psathyrostachys juncea (fisch.) nevski (elymus junceus fisch.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий вид у крайньому західному ексклаві ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня та Центральна Азія, Пд. Сибір, Пд. Урал, Заволзький, Нижньо-Волзький, Волзько-Донський та Нижньо-Донский регіони. В Україні — в Лівобережному Степу. Адм. регіони: Лг, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо тільки три локалітети: вздовж р. Камишної поблизу с. Стрільцівка Меловського р-ну Луганської обл.; ур. Корсак-Могила, окол. с. Мануйлівка Приморського р-ну Запорізької обл.; 5 км на пд. від с. Славне Роздольненського р-ну АР Крим. Зростає поодиноко, чисельність кожної популяції біля кількох десятків особин.
Причини зміни чисельності: Достеменно не відомі, але вплив рекреації та перевипасу негативно впливає на чисельність популяцій.
Умови місцезростання: У Криму зростає в антропогенно модіфікованих петрофітних степах (союз Artemisio tauricae-Festucion), що сформувалися на крейдяних або вапнякових відслоненнях, а також на висококарбонатних щебенистих пд. чорноземах. У Приазов’ї та в Луганській обл. росте в петрофітних степах (підсоюз Festucenion valesiacae). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна щільнодернинна рослина близько 65 см заввишки. Залишки піхв у нижній частині пагонів волокнисті, буровато-білі; листки жорсткі, сизуватозелені, на генеративних пагонах листки 2–3 см завдовжки та 0,4 см завширшки (піхви вільні), без вушок, на вегетативних 8–10 і 0,4 см відповідно, з ланцетними вушками (піхви замкнені). Колос 9–11 см завдовжки та 0,6–0,8 см завширшки, густий, вище середини легко ламається. Колоски двоквіткові, до 0,9 см, з двома шилоподібними колосковими лусками з однією неясною жилкою, сидять по 3 на стрижні колоса. Цвіте у червні, плодоносить у липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ландшафтному заказнику місцевого значення «Корсак-Могила». Необхідно контролювати стан популяцій, ввести вид у культуру. Заборонено порушення місць зростання, надмірне випасання та освоєння територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, 1976; Ена, Гаврилов, 2002; Коломийчук, 2005.