Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

костриця порціуса
festuca porcii hack.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік пд.-сх. Карпат.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. та Пд. Карпати. В Україні росте у Чорногорі та Чивчино-Гринявських горах. Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: За сприятливих умов формує багаточисленні за кількістю особин популяції, в яких рослини мають досить великі дернини (Чорногора — ур. Цибульник; Чивчино-Гриняви — ур. Глистовате). На кам’янистих схилах практично не утворює дернин і трапляється поодинокими особинами, що складаються з одного генеративного та декількох вегетативних пагонів (г. Петросул, г. Чивчин).
Причини зміни чисельності: Надмірний випас, зміни гідрологічного режиму внаслідок вирубування лісів.
Умови місцезростання: Високогірний вид, трапляється на верхній межі лісового та у субальпійському поясі на висоті 1300–1600 м н.р.м. Росте на болотах і заболочених луках у смузі криволісся. Значно рідше трапляється на кам’янистих схилах і розсипищах за умов достатнього зволоження. У Чивчино-Гринявських горах утворює ендемічні болотні угруповання з Carex paniculata — асоціація Cariceto-Festucetum porcii (кл. Magnocaricetea), також трапляється у складі угруповань союзу Molinion. Психрофіт, гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічний кореневищний нещільнодернинний злак 50–90 см заввишки. Листки генеративних пагонів плоскі, 2–4 мм завширшки, з війчасто опушеним язичком, вегетативні пагони напівзгорнені, 1–1,5 мм у діаметрі. Волоть розлога, близько 15 см; колоски 8–10 мм завдовжки, 4–7-квіткові; нижня квіткова луска 4–6 мм завдовжки, гола, ость до 2 мм. Цвіте у липні–серпні плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Доцільним є моніторинг популяцій. Заборонено порушення місць зростання, організацію надмірного випасу та зміну гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Беднарська, 2001, 2003; Злаки Украины, 1977; ЧКУ, 1996; Markgraf-Dannenberg, 1980; Pawłowski, 1937.