Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила українська
stipa ucrainica p. smirn. (stipa zalesskii wilensky subsp. ucrainica (p. smirn.) tzvel.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Причорноморський (понтичний) вид. Характерний зональний компонент пд. українських степів.
Ареал виду та його поширення в Україні: Понтичний ендемік, зростає в Пн. Причорномор’ї, Приазов’ї, на Донбасі, Середньоруській височині, в Передкавказзі, у НижньоДонському і Волзько-Донському р-нах (на сх. стає рідкісним) та в Пн. Криму. В Україні — на Причорноморській та Приазовській низинах, рівнинній частині Криму. Адм. регіони: Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції представлені окремими локалітетами, що займають іноді значні площі (сотні га). Повноцінні популяції поза заповідною територією трапляються нечасто. Поширення виду неухильно скорочується.
Причини зміни чисельності: Ареал співпадає з регіонами найвищої сільськогосподарського освоєння території (розораність понад 80%), внаслідок чого природні місцезростання його трапляються рідко. Вид дуже чутливий до антропогенних навантажень і першим зникає на пасовищах та останнім появляється на старих перелогах.
Умови місцезростання: Степи, що формуються на південних чорноземах і каштанових ґрунтах. В смузі сухих типчаково-ковилових степів виступає в якості едифікатора степових травостоїв (угруповання союзів Astragalo-Stipion, Festucion valesiacae). Ксерофіт, факультативний карбонатофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина, утворює щільні дернини. Стебла 40–70 см заввишки, численні. Листки щетиноподібні, згорнуті, зовні гострошорсткі від густо розміщених горбочків і щетинок, з середини — довговолосисті. Волоть небагатоквіткова. Остюк 30–40 см заввишки, білопірчастий. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у травні липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в БЗ «Асканія-Нова», в АзовоСиваському НПП, в Українському степовому (відділення «Хомутовський степ», «Кам’яні Могили») і Луганському (відділення «Провальський степ» і «Стрільцівський степ») ПЗ. Заборонено розорювання, пошкодженння дернин, заліснення ділянок, надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Кормове, декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне, ценозоформуюче.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Лавренко, 1940, 1980; Злаки Украины, 1977; Рева, 1982; Ткаченко, 1996; Ткаченко, 1987; Флора европейской части СССР, 1974; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996.