Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила травнева
stipa majalis klokov (s. setulosissima klokov, s. majalis var. setulosissima (klokov) tzvelev)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злаковi) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Західнопричорноморський вузьколокальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-зх. Причорномор’я (правобережжя Тилігульського лиману). Ареал остаточно не встановлений. В Україні відомий лише з класичного місцезростання: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Першотравневе. Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Просторова структура популяції дифузна. У віковому спектрі переважають зрілі генеративні та віргінільні особини. Показники щільності (0,5–3 особини на 1 м2). Насіннєве поновлення послаблене.
Причини зміни чисельності: Ізольованість локалітету виду. Руйнування екотопів внаслідок розорювання степів, заліснення схилів, випасання худоби.
Умови місцезростання: Степи, вапнякові схили, черноземні ґрунти. У різнотравно-типчаково-лесінгоковилових та різнотравнобородачевих фітоценозах що відносяться до союзу Festucion valesiacae (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний щільнодернинний багаторічник 50–100 см заввишки. Квітконосні стебла під вузлами опушені дрібними волосками з 0,1–0,2 мм завдовжки, під волоттю коротко щетинисто-опушені. Листки безплідних пагонів щетиноподібні, щільно згорнуті: у var. majalis — зсередини голі, по жилках дещо шорсткі від шипиків, закручена частина остюка гладенька; у var. setulosissima — зсередини коротко-густоволосисті, закручена частина остюка щетиниста. Волоть з 5–9 колосками, її вісь негусто щетинистоволосиста. Нижня квіткова луска 18,5– 21,5 мм завдовжки, крайові смужки волосків на ній доходять до основи остюка. Остюк 30–39 см завдовжки. Перо 6–8 мм завширшки. Цвіте у травні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно вивчити поширення виду в Україні, створити заповідний об’єкт в локалітеті виду, постійно контролювати стан популяцій. Заборонено знищення екотопу (терасування, заліснення схилів), надмірний випас.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, ґрунтозахисне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Цвелев, 1986; ЧКУ, 1996.