Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила різнолиста
stipa heterophylla klokov (~ s. pulcherrima s. l.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Рідкісний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: В межах України — Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій (г. Кара-Даг, окол. с. Планерське, Щебетівка, Нижні Кози, Сімферопольский р-н: окол. с. Залісся та м. Севастополь). При сприятливих умовах досягає рівня домінуючого виду з великою щільністю дернин.
Причини зміни чисельності: Порушення верхнього шару ґрунту, перевипас, надмірні пали, заліснення.
Умови місцезростання: Передгірські, петрофітні дернинно-злакові сухі степи. На виходах вапнякових останців. Угруповання союзу Veronici multifidi-Stipion ponticae (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дернинний злак до 0,8 м заввишки. Стебла з дрібним та густим опушенням під вузлами. Стеблові листки 6,5–16,5 см завдовжки та 3,2 мм завширшки, при переході до піхов мають помітне кільце волосків. Неплідні гони за довжиною дорівнюють стеблу; пластинки листів, знизу голі та гладенькі, зверху дрібнощетинисті; язички яйцеподібно ланцетні; піхви густо опушені дрібними волосками. Волоть з 5–8 колосками; її вісь 8–12,5 см завдовжки, опушена щетинкоподібними волосками, на нижньому вузлі з пензликом волосків до 3 мм завдовжки; колоскові луски до 7–8 см завдовжки; нижня квіткова луска 16–20,5 мм завдовжки, крайові смужки волосків доходять до основи остюка, де переходять у короткий однобічний вінець; середня смужка є найдовшою, але не доходить до середини луски; остюк у нижній закрученій частині голий, трохи шершавий, у верхній — пірчастий; гола частина остюка при цілком стиглих плодах каштанова.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карадазькому ПЗ. Слід дотримуватися помірного або низького рівня випасу. Заборонено діяльність, що пов’язана з порушенням ґрунту, залісненням.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; ЧКУ, 1996.