Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила пухнастолиста
stipa dasyphylla (czern. ex lindem.) trautv.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Центральноєвропейсько-причорно-морськозахідносибірський вид на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна Європа, степова зона Сх. Європи і Зх. Сибіру. В Україні — в степовій зоні з іррадіацією в лісостепову, Подільська та Придніпровська височини. Адм. регіони: Чк, Кд, Хр, Дц, Лг, Од, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції трапляються рідко у вигляді окремих локалітетів вздовж схилів. На заповідних територіях домінує на незначних площах, часто зростає окремими дернинами, кількість яких різко зменшується на пасовищах.
Причини зміни чисельності: Розорювання та надмірне пасовищне використання уцілілих ділянок степу, заліснення територій. В заповідниках внаслідок тривалого невтручання, введення абсолютно заповідного режиму рясність виду різко збільшується.
Умови місцезростання: Степи, степові схили частіше пн. експозиції, узлісся та галявини байрачних лісів. Зростає серед чагарників. Домінує в складі мезофільних фітоценозів підзони справжніх степів на звичайних еродованих чорноземах, підстелених крейдою, вапняками, пісковиками та карбонатними лесами. Угруповання союзів Fragario viridis-Trifolion montani, AstragaloStipion, Festucion valesiacae (кл. FestucoBrometea). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина. Утворює щільні дернини. Стебла заввишки 50–70 см. Листки вузькі, вздовж складені, інколи пласкі, досить густо опушені. Волоть 15–20 см завдовжки, небагатоколоскова. Остюк 35–45 см завдовжки, білопірчастий. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Канівському, Українському степовому (відділення «Хомутовський степ», «Кам’яні Могили») і Луганському (відділення «Провальський степ» та «Стрільцівський степ») ПЗ. Заборонено руйнування місць зростання, терасування, заліснення територій, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Кормове, декоративне, ценозоформуюче, ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.