Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила короткокрила
stipa brachyptera klokov (~ s. syreistschikowii s.l.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineaea).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Рідкісний ендемік, споріднений з S. syreistschikowii.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій (Сімферопольский р-н, гора Чатир-Даг). Зростає дифузно, формує щільні дернини, не досягаючи рівня домінанта.
Причини зміни чисельності: Порушення верхнього шару ґрунту, перевипас, надмірні пали, заліснення.
Умови місцезростання: Петрофітностепові фітоценози та угруповання типу шибляка, що відносяться до кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Злак до 0,5 м заввишки, утворює дрібні дернини. Стебла з дуже дрібним опушенням під вузлами або голі. Стеблові листки від 3 до 8 см завдовжки. Неплідні гони трохи коротші за стебло; пластинки листків 1–2 мм завширшки, знизу трохи шорсткуваті або гладенькі, зверху дрібнощетинисті; язички видовжено-ланцетні, піхви голі та гладенькі. Волоть з 3–7 колосками; її вісь гола та майже гладенька, з короткими, прижатими, одноколосковими гілочками; колоскові луски до 5–7 см завдовжки; нижня квіткова луска 15,5–18,5 мм завдовжки, дві крайові смужки волосків доходять до основи остюка; остюк у нижній закрученій частині опушений відстовбурченими волосками, у верхній частині — відстовбурченими срібно-димчастими волосками; закручена частина остюка при цілком стиглих плодах каштанова.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Зменшити пасовищне навантаження. Заборонено господарську діяльність, що пов’язана з порушенням ґрунту, заліснення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; ЧКУ, 1996.