Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила залеського
stipa zalesskii wilensky (s. rubens p. smirn., s. rubentiformis p. smirn., s. glabrata p. smirn.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид на зх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східнопричорноморсько-казахстанський вид, типовий для казахстанських степів, а в європейській частині займає лише сх. частину Приазов’я та бас. Сіверського Дінця. В Україні трапляється на Старобільщині, Донбасі та Сх. Приазов'ї. Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: В заповідниках популяції займають значні (десятки га) площі, поза їх межами популяції представлені плямистими локалітетами на збійному тлі степових пасовищ і схилів балок у вигляді численних скупчень.
Причини зміни чисельності: Розорювання степів та нераціональні форми природокористування (надмірне випасання, забудова, забруднення степових ділянок). В заповідниках — недотримання регуляційного режиму.
Умови місцезростання: Плакорні та пологосхилові степові простори з чорноземами звичайними середньо- та малогумусними. На крутіших схилах та на їх перегинах на еродованих чорноземах з виходами на поверхню кам'янистих порід. Екотопи виявляють трохи підвищену карбонатність ґрунтів і відносно вищу континентальність клімату. В умовах надмірних пасовищних навантажень та частих палів вид одним із перших зникає з травостоїв, але доволі швидко поновлюється за умови помірного випасання худоби і зберігає свої позиції, але пізніше витісняється караганою кущовою (Caragana frutex (L.) К. Koch). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина, щільнодернинний степовий злак. Стебла 40–80 см заввишки. Листки тонкі, щетиноподібнозгорнуті, з обох боків густо вкриті сосочками, шипиками та щетинками. Волоть з 4–6 колосками. Білопірчастий остюк 27– 33 см завдовжки. Цвіте у травні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку. Охороняється у відділеннях Луганського («Стрільцівський степ» та «Провальський степ») і Українського степового ПЗ, а також в ряді заказників місцевого значення. Заборонено розорювання, заліснення ділянок, пошкодження дернин, надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Кормове, декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне, ценозоформуююче.
Джерело: Основні джерела інформації Дідух, Ткаченко, Плюта та ін., 1998; Лавренко, 1980; Лавренко, Дохман, 1933; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Чуприна, 1992; Красная книга СССР. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охран