Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила дивна
stipa adoxa klokov et ossycznjuk (~ s. syreistschikowii p.smirn. s.l.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Дуже рідкісний ендемічний вид, близький до S. syreistschikowii P.Smirn.
Ареал виду та його поширення в Україні: У пн.-сх. частині Приазов’я. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Чисельність популяцій невідома, їх структура не досліджена.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби.
Умови місцезростання: Кам’янисті степи та відслонення. Росте як домішка до домінуючих видів ковили в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна щільнодернинна рослина до 60 см заввишки. Коренева система мичкувата. Стебла голі й гладенькі, під вузлами коротко опушені. Листки довгі, до 2 мм завширшки, вузьколінійні, щетиноподібні, згорнуті, зовні голі, слабо шорсткі, зсередини волосисті. Колоски одноквіткові, у кількості 5–7, зібрані у волоть. Нижня квіткова луска 17–20 мм завдовжки. Крайові смужки волосків на сім’янці доходять до основи остюка. Остюк 27–31 см завдовжки, двічі колінчасто-зігнутий, по всій довжині пірчастий, в нижній штопороподібно закрученій частині опушений волосками 0,5–1,7 мм завдовжки. Перо 7–8 мм завширшки. Цвіте звичайно один раз на 3–5 років у травні–липні, плодоносить у червні– липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Хомутовський степ» Українського степового ПЗ. Рекомендується контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушувати місця зростання виду, надмірне випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Чуприна, 1992; Остапко, 2001; ЧКУ, 1996.