Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила гранітна
stipa graniticola klokov (~ s. borysthenica s. l.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Рідкісний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Причорноморський вид. В Україні трапляється в пд. частині Степової зони. Адм. регіони: Кд, Дц, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Спорадично на виходах гранітів. Зрідка сягає рівня домінанта, але загальне проективне покриття невисоке.
Причини зміни чисельності: Перевипас та порушення шару ґрунту, терасування схилів, лісонасідження.
Умови місцезростання: Сухі бідні гранітні відслонення Степової зони України з недорозвинутими ґрунтами (ранкерами). малозімкнуті угруповання відносяться до кл. Sedo-Scleranthetea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Щільнодернинний злак до 0,7 м заввишки. Стебла коротковолосисті під вузлами. Стеблові листки 3–6,5 см завдовжки та до 0,9–2,7 мм завширшки, піхви зовні гостро-шорсткі від шипиків та відігнутих щетинок. Неплідні гони сизувато-зелені приблизно на 10 см коротші за стебло; пластинки листків 1–2 мм завширшки, знизу голі та гладенькі, зверху голі, шорсткуваті, без волосків або довгих щетинок; язички яйцеподібно-трикутні; піхви дрібноволосисті. Волоть з 9–15 колосками; її вісь слабко щетинисто-волосиста, на нижньому вузлі з пензликом волосків; колоскові луски до 4,5–6,5 см завдовжки; нижня квіткова луска 13,5–17 мм завдовжки, дві крайові смужки волосків не доходять до основи остюка, середня смужка значно довша за бокові; остюк у нижній закрученій частині шорсткуватий, у верхній — пірчастий; гола частина остюка жовтувата, а потім світло-коричнева. Цвіте у травні–червні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Українському степовому ПЗ (відділення «Кам’яні Могили»). Заборонено випасання, та діяльність, що пов’язана з порушенням ґрунту, терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Прокудин и др., 1977; Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски, 1971; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996.