Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила гірська
stipa oreades klokov (~ s. pulcherrima k.koch s.l., incl. s. glabrinoda klokov, s. oreades klokov var. glabrinoda (klokov) dubovik)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Graminea).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Рідкісний гірський ендемічний вид, що близький до S. pulcherrima K.Koch.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кримсько-новоросійський вид. Трапляється у пн. та центральній частині Головної гряди Кримських гір Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Зустрічається спорадично. Відомо кілька невеликих популяцій. При сприятливих умовах зростання утворює щільні скупчення.
Причини зміни чисельності: Порушення верхнього шару ґрунту, перевипас, надмірні пали, заліснення.
Умови місцезростання: Гірські степи на висоті до 1000 м н.р.м. на дерново-карбонатних, погано розвинутих ґрунтах. Петрофітні типчаково-ковилові угруповання союзу Carici humilis-Androsacion (кл. Festuco-Brometea). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дернинний злак заввишки до 1 м; утворює великі, не дуже щільні дернини. Стебла з дрібним опушенням під вузлами та густим щетинистим опушенням під волоттю (волоски 0,2–0,5 мм). Стеблові листки 8–18 см завдовжки, 1,5–4,1 мм завширшки, при переході до піхв з кільцем волосків; язички видовжені (4–7 мм). Неплідні гони сизуваті, дорівнюють стеблу; пластинки листів знизу голі та гладенькі, зверху дрібнощетиністі; язички яйцеподібні, піхви голі. Волоть з 6–11 колосками; її вісь 9– 16 см завдовжки, опушена щетинкоподібними волосками, на нижньому вузлі з пензликом волосків до 1,5 мм завдовжки; колоскові луски до 6,5–9 см завдовжки; нижня квіткова луска 21–25,5 мм завдовжки, крайові смужки волосків доходять до основи остюка, де переходять у короткий однобічний вінець; дорзальні смужки однакові, не доходять до середини луски; остюк у нижній закрученій частині голий, трохи шорсткий, у верхній — пірчастий, гола частина остюка жовтувата.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Оптимальнім є помірний випас. Заборонено діяльність, що пов’язана з порушенням ґрунту, терасуванням схилів, штучним лісорозведенням.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; ЧКУ, 1996.