Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила відокремлена
stipa disjuncta klokov (~ s. pennata l. s.l.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемічний вид, близький до S. pennata.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центрально-східноєвропейсько-кавказький вид. В Україні — Лівобережний Лісостеп і Степ, зрідка на Поліссі. Адм. регіони: Чн, Пл, Хр, Дц, Мк, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисленні, їх структура не досліджена.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби).
Умови місцезростання: Степи класу Festuco-Brometea. Росте як домішка до домінуючих видів ковили. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна щільнодернинна рослина 40–80 см заввишки. Листки вузьколінійні, зовні шорсткі, зсередини густо опушені волосками до 1 мм завдовжки; молоді листки на верхівці з китичкою волосків до 2 мм завдовжки. Колоски одноквіткові, у кількості 5–9, зібрані у волоть. Нижня квіткова луска 16–21 мм завдовжки. Крайові смужки волосків на сім’янці не доходять до основи остюка на 3,5–4,5 мм. Остюк 27– 37 см завдовжки, двічі колінчасто-зігнутий, в нижній штопороподібно закрученій частині коричневий, гладенький. Перо завширшки 7–12 мм. Цвіте у травні–червні, плодоносить у червні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у відділеннях «Хомутовський степ» і «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ, «Стрільцівський степ» і «Провальський степ» Луганського ПЗ, НПП «Святі Гори» та ін. Рекомендується контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення місць зростання виду, надмірне випасання, заліснення територій.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Чуприна, 1992; Остапко, 2001; ЧКУ, 1996.