Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила відмінна
stipa anomala p.smirn. ex roshev.


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Дуже рідкісний диз’юнктивний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Кавказ, Пд. Урал. У пд.-сх. Україні на Донецькому кряжі та Приазовській височині (у басейні р. Кальчик). Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій, структура яких не досліджена.
Причини зміни чисельності: Природно-історична рідкісність, порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби.
Умови місцезростання: Кам’янисті степи та віслонення. Росте як домішка до домінуючих видів ковили в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна щільнодернинна рослина 50–60 см заввишки. Стебла голі й гладенькі, під вузлами коротко опушені. Листки довгі, до 2 мм завширшки, вузьколінійні, згорнуті, молоді на верхівці з китичкою волосків до 3 мм завдовжки. Колоски одноквіткові, зібрані у вузьку стиснуту багатоквіткову волоть. Нижня квіткова луска 17–18 мм довжиною. Крайові смужки волосків на сім’янці не доходять до основи остюка на 4–5 мм. Остюк 20–25 см завдовжки, двічіколінчасто-зігнутий, по всій довжині пірчастий, але в нижній штопороподібно закрученій частині з білими короткими волосками. Цвіте у травні–червні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Провальський степ» Луганського ПЗ. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов зростання виду, випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України та у Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Івашин, Чуприна, Хархота, 1975; Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Чуприна, 1992; Остапко, 2001; Остапко, Тохтарь, Бойко, та ін., 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луг