Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ковила браунера
stipa brauneri (pacz.) klokov (s. lessingiana trin. et rupr. subsp. brauneri pacz.)


Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемік, близький до S. lessingiana.
Ареал виду та його поширення в Україні: Причорномор’я (пн.), Крим та Кавказ (Передкавказзя: Таманський пів-в, Закавказзя). В Україні — Передгір’я, Гірський та Степовий Крим. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції чисельні, але невеликих розмірів (до кількох десятків га). При сприятливих умовах зростання досягає рівня домінуючого виду. Є досить стійким до викошування, випасу та палів, формуючи монодомінантні угруповання.
Причини зміни чисельності: Порушення верхнього шару ґрунту, перевипас, заліснення.
Умови місцезростання: Сухі, легкі піщані та кам’янисті чорноземні ґрунти, де домінує. Петрофітні угруповання союзів Astragalo-Stipion, Veronico multifidaeStipion ponticae, Festucion valesiacae, дерниннозлакові фітоценози. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дернинний злак 0,3–0,8 м заввишки, утворює дрібні, не дуже щільні дернини. Стебла з дрібним опушенням під вузлами. Стеблові листки від 7 до 13 см завдовжки та до 1,4 мм завширшки; піхви густо опушені м’якими тонкими волосками; язички по краю волосисті. Неплідні гони приблизно на третину коротші за стебла; пластинки листів знизу дрібнощетинисті; язички на верхівці обрублені, по краю з довгими волосками; піхви густо опушені дрібними волосками. Волоть з 6–17 колосками; її вісь опушена щетинкоподібними волосками; нижня квіткова луска майже повністю опушена, на верхівці з кільцем волосків (вінцем); остюк у нижній закрученій частині голий, у верхній — пірчастий; гола частина остюка, при стиглих плодах жовтувата.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карадазькому, Опукському, Казантипському ПЗ. Заборонено діяльність, що пов’язана з порушенням ґрунту, оранкою, залісненням територій, будівництвом.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, кормове, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Осычнюк, 1976; Прокудин и др., 1977; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996; Martinovskỳ, 1980.