Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рогіз малий
typha minima funk.


Таксономічна належність: Родина Рогозові — Typhaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Давньосередземноморський реліктовий літоральний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Зх. Сибір (Кунашакський р-н, Челябінська обл.), Сх. Сибір (Тува), Середня Азія (рідко); Середня Європа, Середземномор’я (Пд. Європа та Пн. Африка), Мала Азія, Іран, Афганістан, Монголія, Сх. Туркестан (Кульджа, Джунгарія, Кашгарія), Японія, Китай. В Україні: пд.-зх. частина Степу (Кілійська дельта Дунаю). Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція представлена двома локалітетами.
Причини зміни чисельності: Порушення місцезростань, меліоративні роботи, вузька екологічна амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу.
Умови місцезростання: По берегах річок, озер, боліт, лиманів, у плавнях. Росте у складі угруповань повітряно-водної рослинності (кл. PhragmitiMagnocaricetea, порядок Phragmitetalia, союз Phragmition communis). Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 50– 80 см заввишки. Кореневище тонке, коротке, здерев’яніле. Листки вегетативних пагонів вузьколінійні, 1–1,5 мм завширшки. Листки квітконосного пагона з короткими піхвами і редукованою листковою пластинкою. Тичинковий початок рихлий, швидко опадає. Маточкові початки еліптичні, майже кулеподібні, циліндричні, коричневі, темно-бурі. Плід — валькуватий горішок. Цвіте у травні–липні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Дунайському БЗ. Необхідно вивчити стан популяцій, дослідити еколого-ценотичні властивості виду. Заборонено порушення гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає
Господарське та комерційне значення: Декоративне, торфоформуюче, водорегулююче.
Джерело: Основні джерела інформації Дубина, Шеляг-Сосонко, Жмуд, та ін., 2003; Краснова, 2002; Флора Епропейской части СССР, 1979.