Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

пізньоцвіт осінній
colchicum autumnale l. (bulbocodium autumnale (l.) l.)


Таксономічна належність: Родина Пізньоцвітові — Colchicaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Вид, що знаходиться на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює переважно Зх. та Центральну Європу (Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Чехія), а також Пд. (Іспанія, Італія Болгарія, Сербія, Хорватія) та Сх. Європу (Угорщина, Словаччина, Польща, Україна). В Україні — Карпати (переважно в передгір’ях та нижньому гірському поясі, рідше до 1100 м н.р.м.) Зрідка заходить на Поділля та Полісся. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Локалітети займають площу від 0,3–0,4 до 5–6 га. Просторова структура у порушених екотопах (пасовища) — контагіозна, а у близьких до оптимуму — дифузно-контагіозна. Щільність популяцій складає 20(30)–60(70) особин на 1 м2. За віковою структурою популяції належать до молодих повночленних нормального типу. Здебільшого переважають ювенільні та віргінільні особини. У динаміці популяцій спостерігаються дрібномасштабні флюктуації.
Причини зміни чисельності: популяції. Інтенсивно зривається на букети, викопується для пересадження, витоптується худобою, знищується при розорюванні лук.
Умови місцезростання: Зустрічається у садах, на вторинних луках, пасовищах, сінокосах, на заплавних луках, гірських схилах, що відносяться до кл. MolinioArrhenatheretea та Sedo-Scleranthetea, на свіжих дерново-підзолистих та бурих лісових ґрунтах. Мезогігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Трав’яний багаторічник, бульбоцибулинний осінній геоефемероїд з тривалим (більше 25 років) життєвим циклом. Листки широколанцетні із загостреною верхівкою розмірами 12–30 см х 1,5–7 см. Квіток у середньому 2–5, оцвітина рожева або пурпурова. Сегменти оцвітини еліптичні 4–7 см завдовжки. Плід — коробочка. Цвіте у вересні–жовтні, плодоносить у травні–липні наступного року. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на територіях Карпатського БЗ, Карпатського, «Вижницький», «Гуцульщина», «Сколівські Бескиди», «Ужанський» НПП та низки заказників, пам’яток природи і заповідних урочищ. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне та лікарське; отруйний вид, містить калхецин.
Джерело: Основні джерела інформації Каталог раритетного біорізноманіття заповід- ників і національних природних парків України, 2002; ЧКУ, 1996; Felbaba-Klushina, 2001.