Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шафран кримський
crocus tauricus (trautv.) puring (c. adamii auct. non j.gay; c. biflorus auct. non mill.)


Таксономічна належність: Родина Півникові — Iridaceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Cхідносередземноморський вид з обмеженим поширенням.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зх. Закавказзя (район Новоросійська) і Крим (в передгір’ї) — від Севастополя до Сімферополя, окол. м. Старий Крим, Феодосія, та в Гірському Криму (Ай-Петринська, Бабуган, Демерджі, Нікітська яйли), на Керченському п-ві, а також на косі Бирючий острів. Адм. регіони: Хс , Кр.
Чисельність та структура популяцій: У Криму, зокрема у гірській частині, популяції чисельні, повночленні, в інших місцях представлені поодинокими особинами.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (зривання на букети, випасання худоби, зміна природних екотопів внаслідок розорювання земель, штучне заліснення).
Умови місцезростання: На відкритих кам’янистих та трав’янистих схилах, галявинах, переважно на яйлах і прилеглих до них схилах, в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 10–25 см заввишки. Бульбоцибулина з війчасто-зубчастим краєм кільцеподібної частини шкірястих оболонок. Листки (3–4) вузьколінійні, з білою смужкою. Покривало дволисте. Оцвітина біла або фіолетова, зовні з темнофіолетовими смужками. Цвіте з кінця лютого до середини квітня, плодоносить у червні. Розмножується насінням і бульбоцибулинами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне дослідження популяцій. Охороняють у Кримському та Ялтинському гірськолісовому ПЗ. Заборонено збирання рослин, викопування цибулин, витоптування.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у декількох ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Каталог редких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, рекомендуемых для за- поведной охраны, 1975; Крюкова, Лукс, Прива- лова, 1980; Редкие растения и животные Крыма. Справочник, 1988; Скворцова, 1973; ЧКУ, 1996; Чопик