Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

косарики тонкі
gladiolus tenuis m.bieb. (g. apterus klokov, g. communis l. var. tenuis (m.bieb.) wahlb.; g. imbricatus auct. non l.)


Таксономічна належність: Родина Півникові — Iridaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Представник давнього мезогігрофільного флорогенетичного комплексу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у Сх. Європі (центральна і пд.-сх. частини), Передураллі, на Кавказі, у Середній Азії. В Україні — Лівобережний Лісостеп, Лівобережний Степ (пн. частина), Гірський Крим, Правобережний Лісостеп (рідко). Адм. регіони: Кв, Чн, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці або невеликими групами, зрідка популяції численні, але загальна кількість особин зменшується.
Причини зміни чисельності: Викошування та розорювання лук, надмірний випас, зривання рослин на букети, викопування бульбоцибулин.
Умови місцезростання: Зростає на солонцюватих луках, галявинах, узліссях, у периферійних смугах евтрофних боліт, у заплавах річок, вологих місцях серед гранітних відслонень. Характерний для угруповань кл. Molinio-Arrenatheretae, хоча іноді поодинокі екземпляри трапляються в лучно-степових угрупованнях союзу Fragario viridis-Trifolion montani, або на антропогенно-порушених ділянках кл. Elytrigietea intermedio-repentis. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 35–85 см заввишки. Бульбоцибулина короткояйцеподібна з конусоподібною верхівкою, іноді має кілька додаткових бульбоцибулинок. Покривні луски з сітчастими і паралельними грубими волокнами. Стебло прямостояче, знизу обгорнуте двома піхвами. З трьох листків два нижні лінійномечоподібні, верхній у вигляді піхви з недорозвиненою пластинкою. Суцвіття — однобічна, 4–10 (12)-квіткова китиця. Квітки 3–3,8 см завдовжки, пурпурово-фіолетові. Коробочка оберненояйцеподібна, з трьома малопомітними закругленими гранями. Насіння грушоподібне, без крилатої облямівки. Цвіте в травні–липні. Плодоносить у червні–серпні. Розмножується бульбоцибулинами та насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у відділеннях «Михайлівська Цілина» та «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ, «Стрільцівський Степ» та «Провальський Степ» Луганського ПЗ, Ялтинському гірськолісовому та Кримському ПЗ, НПП «Святі Гори», ряді РЛП, заказників і пам’яток природи загальнодержавного та місцевого значення. Заборонено розорювання, випас, збирання рослин та викопування бульбоцибулин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Нікітському ННЦ УААН, Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Голубев, Маслова, 1985; Косых, 1978; Кучеревський, 2001; Крюкова, Луки, Привалова, 1980; Рідкісні й зникаючі рос- лини Луганської області, 2003; Редкие растения и животные Крыма, 1988; Тарасов, 1983; Флора